Giải pháp WordPress được tích hợp

Dành cho chuyên viên thiết kế Web và Landing Page

Bao gồm lưu trữ đám mây, Tích hợp sẵn hàng loạt những công cụ hỗ trợ thiết kế và xây dựng Landing Page chuyên nghiệp. Trang bị nhiều tính năng dành cho Sales & Marketing. Dành cho khách hàng có đội ngũ biên tập nội dung và tự thiết kế giao diện với số lượng không giới hạn.

Basic

xx website

Không giới hạn Landing Page

50.000.000

VND/tháng – Hợp đồng 12 tháng

Web, lưu trữ và bảo mật

Các công cụ thiết kế

Thư viện mẫu thiết kế sẵn

Các công cụ Sale & Marketing

Quản lý dịch vụ và hỗ trợ

Basic

xx website

Không giới hạn Landing Page

50.000.000

VND/tháng – Hợp đồng 12 tháng

Web, lưu trữ và bảo mật

Các công cụ thiết kế

Thư viện mẫu thiết kế sẵn

Các công cụ Sale & Marketing

Quản lý dịch vụ và hỗ trợ

Basic

xx website

Không giới hạn Landing Page

50.000.000

VND/tháng – Hợp đồng 12 tháng

Web, lưu trữ và bảo mật

Các công cụ thiết kế

Thư viện mẫu thiết kế sẵn

Các công cụ Sale & Marketing

Quản lý dịch vụ và hỗ trợ

Shopping Cart