Chính sách chương trình cộng tác viên

I- Điều kiện tham gia chương trình
 1. Điền đơn đăng ký đầy đủ để tham gia chương trình
 2. Được xét duyệt đồng ý bởi Công ty TNHH Công Nghệ Mật Mã (sau đây gọi là Công ty)
 3. Có tài khoản ngân hàng và Căn Cước Công Dân để nhận tiền và giao kết thỏa thuận
 4. Tuân thủ chính sách dịch vụ của chương trình trong suốt quá trình tham gia chương trình
II- Hủy tham gia chương trình
 1. Khi Cộng tác viên (CTV) yêu cầu Hủy tham gia chương trình
 2. Khi Công ty yêu cầu Hủy chương trình với CTV
 3. Khi CTV vi phạm chính sách chương trình dẫn đến bị yêu cầu hủy bắt buộc.
 4. Trong tất cả các trường hợp dẫn đến hủy tham gia chương trình, hai bên phải quyết toán quyền lợi và nghĩa vụ đã phát sinh.
 5. Cả hai bên: CTV và Công ty đều có quyền yêu cầu hủy và chấm dứt tham gia chương trình mà không cần đưa ra lý do. Hiệu lực chấm dứt sẽ được thực thi ngay lập tức khi một bên gửi yêu cầu chấm dứt cho bên còn lại và đã quyết toán hoàn tất quyền lợi và nghĩa vụ đã phát sinh. Hình thức gửi yêu cầu: Email, điện thoại hoặc lệnh hủy trên hệ thống, tài khoản.
III- Cách thức hoạt động

Khi tham gia chương trình và trở thành cộng tác viên, CTV sẽ được Công ty cấp một tài khoản quản lý để cho phép theo dõi dữ liệu hoạt động và các công cụ giới thiệu dịch vụ của Công ty cho khách hàng dùng cuối:

 1. Công cụ tạo đường dẫn URL gắn với mã ID duy nhất của CTV, cho phép theo dõi các khách hàng truy cập vào URL và mua dịch vụ của Công ty. Khi khách hàng đặt hàng và thanh toán thành công, đơn hàng được Công ty xác nhận hoàn tất, các hoa hồng tương ứng sẽ được ghi nhận cho cộng tác viên thông qua công nghệ Cookie và IP.
 2. Khi số tiền hoa hồng tích lũy đủ tối thiểu 1.000.000 VND và đủ 30 ngày; Công ty sẽ thanh toán cho CTV sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo luật định. Nếu số tiền hoa hồng tích lũy thấp hơn 1.000.000 VND, hoa hồng sẽ được cộng dồn vào kỳ sau.
 3. Cộng tác viên theo dõi được danh sách các đơn hàng do chính họ giới thiệu và tạo ra doanh thu hợp lệ từ hệ thống.
III- Đơn hàng hợp lệ và đủ điều kiện nhận hoa hồng
 1. Các giao dịch, đơn đặt hàng hợp lệ và đủ điều kiện nhận hoa hồng phải thỏa mãn đồng thời các yêu cầu: có phát sinh giao dịch hoàn tất trong thực tế;  được hệ thống ghi nhận cho người giới thiệu tương ứng; khớp số liệu về chính sách hoa hồng giữa hệ thống và công thức thực tế tuyên bố theo thoả thuận.
 2. Các trường hợp do hệ thống ghi nhận nhưng thực tế không phát sinh sẽ được tính là lỗi phần mềm, sai sót hệ thống và không được công nhận hợp lệ.
 3. Được khách hàng mua hàng và thanh toán hoàn tất, không hủy đơn hàng thông qua việc truy cập qua URL do CTV giới thiệu.
 4. Được Công ty xác nhận đã giao dịch thành công và đủ điều kiện nhận hoa hồng dựa trên cơ sở thực tế khách đã giao dịch trong thực tiễn.
 5. Giá trị đơn hàng tối đa 12 tháng sử dụng dịch vụ hoặc mức doanh thu tích lũy tính tới thời điểm ngừng dịch vụ nếu khách ngừng hoặc mua dưới 12 tháng.
 6. Doanh thu tính hoa hồng không bao gồm thuế.
 7. Khách hàng đặt hàng không phải là khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Công ty (khách hàng hiện hữu do Công ty đã giao dịch từ trước hoặc do CTV khác đã giới thiệu để mua hàng tại Công ty).
 8. Không phải là đơn mua hàng gia hạn dịch vụ hoặc mua bổ sung sau 12 tháng.
IV-  Cộng tác viên được phép
 1. Đặt link URL trực tiếp hoặc gắn vào banner trong tất cả các nội dung hợp pháp theo luật Việt Nam.
 2. Được tuyên bố rõ ràng và trung thực trong nội dung bài viết hoặc video rằng mình là CTV giới thiệu dịch vụ của Công ty.
 3. Đăng URL hoặc bài viết chứa URL trên mạng xã hội hoặc các hình thức hợp pháp khác dưới hình thức công khai.
 4. Quảng cáo có trả phí cho “Bài viết có chứa URL giới thiệu dịch vụ”  Nhưng KHÔNG ĐƯỢC quảng cáo trực tiếp URL.
 5. Mua dịch vụ cho chính mình và sử dụng mã ưu đãi và hoa hồng tự giới thiệu.
 6. Gắn URL trong nội dung trên các nền tảng bên thứ ba và có trách nhiệm tuân thủ chính sách dịch vụ của bên thứ ba và pháp luật hiện hành.
V- Cộng tác viên không được phép
 1. Tuyên bố hoặc ngầm tuyên bố hoặc bất kỳ hình thức nào có thể hiện mình là nhân viên chính thức của Công ty.
 2. Sao chép toàn bộ hoặc một phần nội dung trên các website của Công ty khi chưa được sự đồng ý của Công ty.
 3. Thu tiền của khách hàng thay mặt Công ty.
 4. Quảng cáo có trả phí trên các nền tảng quảng cáo trỏ trực tiếp tới URL được cấp và các website thuộc sở hữu của Công ty.
 5. Đặt URL liên kết trên các trang hoặc nội dung: Khiêu dâm, cờ bạc, mua bán vũ khí, mua bán phần mềm bản Rack hoặc Bất kỳ trang thông tin nào có nội dung vi phạm luật pháp Việt Nam.
 6. Có bất kỳ hình thức nào nhằm gây tổn hại về uy tín hoặc tài chính cho Công ty TNHH Công Nghệ Mật Mã.
 7. Sử dụng bất kỳ thủ thuật hoặc cách thức kỹ thuật nào nhằm: gắn các liên kết trái phép hoặc khiến người dùng bị lưu cookie trái phép.
 8. Thời gian theo dõi Cookie: 30 ngày – Khách hàng mua bất cứ sản phẩm dịch vụ nào từ website của Công ty trong vòng 30 ngày kể từ khi truy cập thông qua URL do CTV giới thiệu đều được ghi nhận doanh thu có hoa hồng cho CTV.
 9. Không giới hạn số lần mua và số đơn hàng đặt mua. Nghĩa là khách hàng mua đơn hàng sản phẩm A, sau đó lại mua thêm sản phẩm B (vẫn trong thời hạn 30 ngày theo dõi Cookie), cả hai đơn hàng đều được ghi nhận doanh số tính hoa hồng cho CTV.
VI – Nguyên tắc giải quyết khiếu nại
 1. Thỏa thuận ôn hòa, tôn trọng lẫn nhau. Nếu thỏa thuận không thành công, giải quyết tranh chấp tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.
 2. Trường hợp hệ thống máy tính có ghi nhận khác với thực tiễn bán hàng trong thực tế. Sẽ căn cứ vào thực tiễn giao dịch để xác định. Ví dụ: Nếu hệ thống ghi nhận đơn hàng (do lỗi máy tính hoặc lỗi phần mềm hoặc bị sự cố nhầm lẫn), nhưng trong thực tế khách không đặt hàng, không thanh toán thành công hoặc sai thông tin doanh số; sẽ căn cứ vào thực tiễn là Không có đơn hàng và không có hoa hồng được xác nhận.
VII- Quyền thay đổi chính sách
 1. Công ty TNHH Công nghệ Mật Mã giữ toàn quyền thay đổi chính sách: Giá sản phẩm, chính sách bán hàng và sử dụng dịch vụ dành cho khách hàng dùng cuối. Giữ toàn quyền thay đổi, cập nhật chính sách chương trình và hoa hồng dành cho đối tác là CTV.
 2. Các thay đổi và cập nhật thông tin có thể được Công ty gửi thông báo trực tiếp qua email hoặc công khai trên website của Công ty hoặc các hình thức khác.
VIII- Chính sách hoa hồng và các quyền lợi khác

1.Chính sách hoa hồng cộng tác viên

Hoa hồng CTV được quy định theo khung của chương trình trong bảng dưới đây và được thiết lập tự động trên hệ thống cho từng nhóm sản phẩm, dịch vụ, giải pháp.

Nhóm sản phẩm Giải pháp Tên miền Phần mềm Gia hạn
Hoa hồng (doanh thu không gồm thuế) 30% – 35% 50.000 8% – 15%

(tùy theo từng nhóm)

0

Lưu ý: CTV bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Mã giảm phí dành cho khách mua hàng

Nhóm sản phẩm Giải pháp Tên miền Phần mềm
Mã giảm phí (chỉ dành cho khách hàng đặt hàng) 10% – 20% 5% 5%

3. Cộng tác viên chuyên nghiệp (có điều kiện*)

 1. Tăng mức hoa hồng.
 2. Quyền mua sản phẩm, dịch vụ, giải pháp với giá đặc biệt ưu đãi để tự phát triển kênh bán hàng.
 3. Quản lý CTV cấp dưới và nhận thêm hoa hồng bổ sung.

(*) Cộng tác viên chuyên nghiệp cần đáp ứng các điều riêng do Công ty quy định.

Shopping Cart