Giải pháp WordPress được tích hợp

Website WordPress được cài đặt hoàn chỉnh trên môi trường đám mây, tối ưu cho Sale & Marketing. Dành cho doanh nghiệp hoặc cá nhân tự xây dựng giao diện và tùy chỉnh nội dung.

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tất cả các gói đều bao gồm các tính năng cao cấp sau đây

Lưu trữ đám mây, quản lý bảo mật

WordPress được tích hợp

Các công cụ thiết kế và dàn trang

Thư viện mẫu thiết kế chuyên nghiệp có sẵn

Các công cụ Sale & Marketing

Quản lý dịch vụ và hỗ trợ

Ai nên sử dụng giải pháp này?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Danh sách dịch vụ bổ sung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Shopping Cart